Monday, October 13, 2008

Negatif vs Positif vs Neutral

Hari ini saya baca satu artikel dalam Borneo Post. Ianya membicarakan mengenai jenis pemikiran yang sepatutnya ada pada kita. Pemikiran negatif sudah semestinya satu pemikiran yang sepatutnya dihindarkan dan dielak kerana ianya bukan hanya memenatkan mental malah mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan fizikal kita.

Jadi biasanya kita akan memilih untuk berfikiran positif kerana itu yang selalunya disyorkan kepada kita. Tanpa kita ketahui bahawa terdapat satu lagi jenis pemikiran iaitu pemikiran neutral.

Pemikiran positif sememangnya baik kerana ianya membuatkan kita rasa gembira dan lega. Tapi dengan hanya berfikiran positif kita jarang dapat menyelesaikan masalah serta situasi-situasi sukar yang kita hadapi.

Jadi wujudnya pemikiran neutral dapat membantu kita mengawal emosi serta menyelesaikan masalah yang ada. Pemikiran neutral di praktikkan dengan sentiasa bertanyakan soalan kepada diri kita mengenai perkara-perkara yang kita hadapi. Dengan soalan-soalan ini, kita mampu mencerminkan situasi yang kita hadapi dan mampu melihatnya dengan jelas. Apabila masalah dapat dilihat dengan jelas, kita akan mempunyai lebih banyak alternatif kepada cara untuk menyelesaikannya. Oleh itu jangan fikir positif, fikir neutral.

No comments:

Post a Comment